Propozice turnajů

29.01.2018 00:00

Série turnajů se skládá ze 7 turnajů, které se postupně hrají na Bowlingu v Krnově na Smetanově okruhu. Série turnajů de skládá ze 2 turnajů klasika ,2 turnajů smíšených a 3 turnajů devítkových, kde i 9 shozených kuželek 1. hodem je strike. Jelikož na Bowlingcentru není mazací stroj, jsou turnaje vhodné pro "rovináře" (ruční mazání).

 

Pořadatel: Bowlingcentrum Krnov

Přihlášky: telefonicky na 554 610 874, nebo osobně na bowlingu. Obsazenost turnaje bude uvedena na stránkách: www.bowlingkrnov.cz

Kontaktní osoba: Aleš Naumovský

Počet účastníků: maximálně 32, minimálně 16

Startovné: 300,-Kč včetně restartů

 

1.turnaj 4.2.2018    devítkový

2.turnaj 25.3.2018   smíšený

3.turnaj 29.4.2018   klasika

4.turnaj 17.6.2018    devítkový

5.turnaj 9.9.2018     smíšený

6.turnaj 28.10.2018 klasika

7.turnaj 9.12.2018  devítkový

 

Technické ustanovení:

hraje se dle platných pravidel ČBA a případných změn a doplňků.

SYSTÉM:

1.Na turnaji odehraje každý hráč celkem 4 hry. Na dráze hrají maximálně 2 hráči.

2.Před zahájením bloku her mají hráči právo na společný trénink 5 minut. Před finálem 2 zkušební framy.

3.První 2 hry odehraje hráč americkým způsobem na páru drah, které si vylosuje. Po té odehraje 2 hry na dalším páru drah rovněž americkým způsobem.

4.Na turnaji jsou povoleny re-entry (opakované starty).

5.Ženy bez rozdílu věku mají přiznán handicap 8 bodů na hru. Muži mají handicap dle věku od 60 roků a to za každý rok 1 bod na hru, maximálně 6 bodů (60-1 bod, 61-2 body, 62-3 body, atd.).

6.O pořadí rozhoduje celkový součet z odehraných 4 her včetně handicapů. Při rovnosti rozhoduje vyšší nához. Pokud hráč hraje re-entr, počítá se do celkového hodnocení vyšší nához.

7.Prvních 8 hráčů kvalifikace hraje finále na 4 hry americkým způsobem. Podle umístění z kvalifikace nastupují hráči na jednotlivé dráhy (1 a 2 hráč v pořadí dráha 1,3 a 4 hráč dráha 2, atd.).

8.Finále se hraje bez handicapů. O celkovém pořadí rozhoduje výsledek 4 finálových her.Při rovnosti rozhoduje vyšší nához ve finále, potom umístění v kvalifikaci.

9.CENY: 1. místo 900,-Kč + upomínkový předmět

              2. místo 600,-Kč + upomínkový předmět

              3. místo 300,-Kč + upomínkový předmět

              4. až 6. místo         upomínkový předmět

 ČASOVÝ ROZVRH:  1.kolo kvalifikace      10,oo hod.     8 hráčů

                                2.kolo                         11,20 hod.     8 hráčů

                                3.kolo                         12,40 hod.     8 hráčů

                                4.kolo                         14,00 hod.     8 hráčů

                                finále                          17,10 hod.     8 hráčů

10.BODOVÁNÍ PRO KONEČNOU TABULKU: 

bodování se odvíjí od počtu startujících v turnaji. Vítězný hráč získá počet bodů podle toho, kolik hráčů startovalo a po té sestupně po jednom bodu. Do hodnocení se počítají všechny turnaje série. Prvních pět nejlepších hráčů a nejlepší žena získá po posledním turnaji 5 krát násobek svých celkové získaných bodů ve finanční hotovosti. Hráči umístění na 6 až 10. místě získají upomínkové předměty.