Provozní řád bowlingu

 

 
   
 
 
1.    Na jedné bowlingové dráze může hrát maximálně 6 hráčů.
2.   Bowling je možné hrát pouze ve speciální bowlingové obuvi vlastní nebo zapůjčené v herně ("sálovky" nejsou bowlingovou obuví).
3.   V zapůjčené bowlingové obuvi není možné hrát na boso. Ponožky je možno zakoupit v herně.
4.   Pro hráče na jednotlivých drahách jsou vyhrazeny stoly na sezení.
5.   Hráči mohou používat ke hře koule herny, nebo donesené  vlastní . Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře.
6.   Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození.
7.   K rozběhu mohou hráči využívat prostor po čáru odhozu (začátek jednotlivých drah). V žádném případě nesmí vstupovat na dráhy.
8.   Hráč vyčká s odhodem koule na zvednutí závory před kuželkami. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení, v horším případě koule narazí do závory a poškodí ji. Hráč je odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.
9.   Pokud se hráčům na jednotlivé dráze nevrátí zpět 3 koule, přeruší hru a upozorní na tuto skutečnost personál herny. Pokračování ve hře může vést k vážnému poškození bowling. stroje.
10.   Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům se před odhodem koule sklouznout. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
11.   Provozovatel může při porušení provozního řádu předčasně ukončit hru bez náhrady.